Oferta

WEJŚCIE JEDNORAZOWE
WODOPEN GYM
40 PLN 25 PLN

KARNETY
OPEN3 miesiące8 wejść
185 PLN 525 PLN 200 zł

Prowadzenie dietetyczne 1 miesiąc 150 PLN
Trening indywidualny / nauka elementów 1 godzina 120 PLN
Indywidualne programowanie treningowe 3 miesiące 1200 PLN